IT

Om du behöver hjälp med frågor relaterade till IT, kontakta IT:s servicedesk. Där kan du få hjälp med högskolans datorer och nätverk, ditt användarkonto eller åtkomst till programvaror.

Kontakta IT:s servicedesk

Till nyhetsarkivet