Problem att ringa ut från mobiltelefoner - åtgärdat

Problemet med att ringa ut från MEXade mobiler är nu avhjälpt.

Just nu upplever vissa användare att det inte går att ringa ut från mobiltelefoner: Detta beror på att det just nu är problem med MEX-växeln.
För att tillfälligt komma runt problemet kan man logga ut ur MEX-systemet. Detaljerade instruktioner finns att läsa här: http://www.hb.se/Anstalld/Tjanster-och-support/Campusservice-och-IT/IT-tjanster/Telefoni/Mobil-anknytning---MEX/.