Microsoft Visio och Project

From 2019-02-01 finns inte längre Microsoft Visio och Project i vårt standardutbud via huvudmenyn för personal. För de som behöver ovan programvaror i sin undervisning räcker att skicka e-post till it@hb.se och be om tillgång.
För övriga som har behov av Visio och/eller Project gäller som för övriga inköp, en rekvisition från närmaste chef. Visio och Project finns fortsatt tillgängligt i alla datorsalar.