Nytt lösenord för det trådlösa nätverket Eduroam fr.o.m. 5 mars

Från och med 5 mars införs ett nytt system för lösenord till det trådlösa nätverket Eduroam. Du kommer inte längre kunna använda samma lösenord som du har till ditt användarkonto på Högskolan i Borås utan det kommer att vara ett separat. Detta lösenord får du genom att gå in på selfservice.hb.se.
Instruktioner för tillvägagångssättet finner du här.
https://www.hb.se/Anstalld/Tjanster-och-support/IT/Natatkomst/Eduroam/

Senast 30 april måste du ha genomfört lösenordsbytet.

OBS! Denna rutin gäller from 5 mars. Byter du lösenord på selfservice.hb.se dessförinnan
så kommer lösenordet, som vanligt, bytas för hela ditt konto på Högskolan i Borås.