Planerat driftavbrott för högskolans telefoni den 7/3 kl 00:01-06:00

All telefoni som går genom högskolans växel kommer ligga nere under denna tid.
OBS! Detta gäller även alla nödtelefoner.
Det är viktigt att du som har en MEX- anknytning kopplar ur MEX-funktionen under denna tid för att ha möjlighet att ringa och ta emot samtal.
För att MEX:a in/ut skickas ett SMS till nummer 070-100 90 90


Planned maintenance in all Universitys telephony services tonight 7 March starting 00:01 until 06:00
All services passing through our main switchboard will be disrubted during this time.
Note! This also includes all Emergency telephones.
It is important that all users of MEX (Mobile Extension) disconnect this service during these hours.
To disconnect MEX services send an SMS to 070-100 90 90