Problem med att skapa gästkonto - åtgärdat!

Problemet är åtgärdat, det går nu att skapa gästkonton med korrekt start- och sluttid. (2019-04-15)


Det är just nu problem med att skapa gästkonto, pga. felaktig giltighetstid.

Vi rekommenderar att ni för nuvarande väljer 24-timmars gästkonto även om kontot ska gälla i 4 timmar. Tidsangivelser kommer att saknas i e-postutskicket med kontouppifterna.

Vi har felanmält till leverantör, och felsökning pågår.

Kontakta IT via it@hb.se om du önskar få hjälp med att skapa gästkonto.