Problem med MEX-abonnemang

Just nu är det problem med våra MEX-abonnemang.

Uppdatering 2020-05-08 15:18
Problemet med att kunna ringa ut från MEX-abonnemang ska vara åtgärdat. Dock kvarstår problemet med att själv kunna MEXa ut eller in. Detta kommer åtgärdas inom kort.

Uppdatering 2020-05-07 13:58
Alla våra abonnemang är nu påmexade. Avvakta med eventuell avmexning. Vi har dock noterat att nätet fortsatt är lite svajigt för våra MEX-abonnemang. Felavhjälpning pågår.

Uppdatering 2020-05-05 12:25
Felsökning pågår för fullt. Då vi inte säkert vet när MEX kommer att fungera igen kan det i nuläget vara klokt att gå ut med ditt mobilnummer istället för fast anknytning. Samtal till ditt fasta nummer fungerar inte i nuläget för dig som har ett MEX-abonnemang.

Uppdatering 2020-04-30 15:20
Problemet kvarstår fortfarande för våra MEX-abonnemang. Vår operatör gör en tillfällig lösning genom att MEX'a ut samtliga abonnemang så att det går att ringa och ta emot samtal från mobilnumret. Samtal till ditt fasta nummer fungerar inte i nuläget för dig som har ett MEX-abonnemang.

Uppdatering 2020-04-30 13:00
Problemet kvarstår fortfarande med MEX och A3 jobbar på en lösning.

Lösningen för tillfället är att koppla ur MEX. Du loggar in och ur MEX-systemet genom att skicka ett sms till 0701-009090

Problemet är felanmält till leverantör.