Spamhantering

Högskolan har en applikation, SpamAssassin, för att märka inkommande e-post som tycks vara spam. Programmet analyserar inkommande e-post där varje e-postmeddelande bedöms efter vissa kriterier och får ett visst antal poäng. Om resultatet når en viss poänggräns markeras e-postmeddelandet som SPAM och texten !!SPAM!! läggs till i ärenderaden.

Blockering av IP-adresser

Högskolan blockerar e-post som kommer från svartlistade IP-adresser. Som underlag för vilka IP-adresser som svartlistas använder högskolan uppgifter från spamcop.net som samlar information från internetleverantörer och användare över hela världen. När spamcop.net identifierat en spamkälla blir IP-adressen svartlistad upp till 48 timmar efter det att spamaktiviteten upphört.

E-post blockeras med följande meddelande: "Denied because xxx.xxx.xxx.xxx is listed at bl.spamcop.net (Blocked - see http://www.spamcop.net/bl.shtml?xxx.xxx.xxx.xxx) . Use registrator@hb.se to pass". Registrators adress är alltid öppen även om avsändarens e-postserver är svartlistad. En blockerad avsändare ska i första hand kontakta sin egen internetoperatör eller e-posttjänsteleverantör.