Synkronisering

GW-sync

Det vanligaste är att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter med GW-sync (Novell Data Synchronizer). GW-sync kan synkronisera försändelser upp till 60 dagar och bilagor upp till 500KB, större bilagor syns eller aviseras inte.

IT-avdelningen måste ge varje användare tillgång till synkroniseringstjänsten innan konfigurering påbörjas, skicka din begäran till: it@hb.se.

Du ställer in synkroniseringen i din mobila enhet under Inställningar, och välj E-post. Instruktion för hur du gör steg för steg finns i Snabbguide för iPhone och iPad för högskolans personal.

IMAP

IMAP, Internet Message Access Protocol, klarar enbart att synkronisera e-post och har en begränsning på cirka 2 500 e-postmeddelanden, men har som största fördel att kunna hantera försändelser äldre än 60 dagar.

Konfigureringen görs under E-post under Inställningar. Instruktion för hur du gör steg för steg finns i Snabbguide för iPhone och iPad för högskolans personal.

Server för inkommande e-post

Servernamn för IMAP: imap.adm.hb.se
Port: 993
Kryptering: SSL
Användarnamn: Ditt användarnamn
Lösenord: Ditt Novell-lösenord

SMTP-server för utgående e-post

Servernamn SMTP: smtp.hb.se
Port: 465
Kryptering: SSL
Användarnamn: Ditt användarnamn
Lösenord: Ditt Novell-lösenord