Box-grunder

Logga in och navigera

 1. För att logga in i Box går du in under länken hb.box.com och loggar in med dina vanliga användaruppgifter som du använder i högskolans nätverk.
 2. När du loggat in finns en guide på sidan över de funktioner som man vanligen använder.
 3. För att komma tillbaka till första sidan väljer du Files längst upp i menyn.
 4. Det finns även information hur mycket ledigt utrymme du har i Box-tjänsten. Du klickar på dina initialer (längst upp till höger) > Kontoinställningar:

Skapa mapp

För att få en bra struktur i Box-tjänsten bör du skapa mappar som du använder för att gruppera din information, skapa mappar i mappar för att få en trädstruktur.

 1. Klicka på Ny och välj Mapp.
 2. Välj ett lämpligt mappnamn.
 3. Under Samarbete väljer du om mappen ska vara en privat mapp eller du vill dela mappen med andra. Önskar du dela mappen, fyll i namn och vilken rättighet de ska ha till mappen. Denna inställning kan du ändra på senare om du önskar.
 4. Tryck på Ok för att skapa mappen.
 5. Klicka på den mappen du skapade för att öppna den.

Ladda upp en fil

 1. För att ladda upp en fil till din mapp kan du antingen dra och släppa filen till den ruta som syns i mappen eller tryck på knappen Ladda upp.
 2. Leta fram den fil som du vill ladda upp och välj sedan Open.
 3. Välj fler filer som du vill ladda upp, eller klicka på Upload. 4. Filen laddas upp, beroende på storlek på filen kan detta ta lite tid. För att underlätta hanteringen av filen kan du skriva en kommentar vad filen innehåller, och du kan exempelvis välja att dela, flytta eller radera den.


Ladda ner en fil

 1. Gå till mappen i Box där du har dokumentet som du vill ladda ned.
 2. Klicka på filens namn.
 3. Filen laddas i ett förhandsgranskningsfönster som kräver att du har Flash installerat. Godkänn om fråga om detta kommer upp. Beroende på filens storlek kan det ta lite tid att generera en förhandsvisning. På Box hemsida finns en lista med de format som stöds för förhandsvisning. 
 4. Klicka på Hämta om du vill ladda ner filen och på krysset till vänster när du vill komma tillbaka.

Radera en fil eller mapp

 1. Gå till mappen där du har det du vill radera.
 2. Bocka i rutan längst till höger vid dokumentet eller mappen.
 3. Klicka på papperskorgen, symbolen för Radera och bekräfta genom att trycka på Ta bort.

 4. Filen har nu lagts i papperskorgen. Därifrån kan du återställa ifall du ångrar dig.
  För att återskapa en raderad fil, gå till papperskorgen som du hittar i menyn under ditt namn längst upp till höger, markera den fil du önskar och klicka på pilen och välj Återskapa.