Synkronisering via Box Sync

Box rekommenderar att man inte synkroniserar mer än 5 000-10 000 filer och mappar. Maximalt 40 000 filer och mappar kan synkroniseras.

Installation av Box-klienten på en tjänstedator

  1. Gå till Start, HB, Office applications och välj Box Sync
  2. Klicka på Använd enkel inloggning (SSO)
  3. Skriv in din e-postadress och logga in (Om du aldrig har loggat in på box tidigare behöver du först logga in via hb.box.com)
  4. Välj University of Borås och klicka på Proceed to login
  5. Logga in med signatur och lösenord
  6. Nu kommer det skapas en mapp på ditt skrivbord med namnet Box Sync. När du spara filer i denna mapp kommer det synkas upp till Box.