Lagring på högskolans filservrar

F: hittar du din personliga hemmakatalog, där det bl.a. finns en mapp för dokument. 

G: Här sparas, för din avdelning, gemensamma dokument. 

Hur vet jag att jag sparar mitt dokument på högskolans filarea? 

Spara ditt dokument genom att klicka på spara-knappen. 

När du sparar ett nytt dokument, så visas ett nytt fönster. Tryck på Browse för att se fler alternativ: 


 I det nya fönster som visas syns i vänster kolumn F: och G: och välj det som passar dokumentet.

 

Skriv ett namn på ditt dokument och klicka på Save