Vibe

Vibe kommer under Juni 2022 att avvecklas i samband med att högskolans it system går mot en Microsoft-baserad miljö.

Verktyget Vibe ges ut av Novell där du har möjlighet att skapa personliga och gemensamma arbetsytor med dina kollegor och för projekt med dokumentarkiv med versionshantering, wiki, bloggar och undersökningar.

Logga in

Du kommer endast åt vibe genom att vara uppkopplad i högskolans nät eller via VPN uppkoppling.

Du loggar in i Vibe via vibe.hb.se med det användarnamn och lösenord du använder för högskolans nätverk.

Använd inte webbläsaren Mozilla Firefox då det finns en bugg som gör att det inte fungerar, andra webbläsare fungerar.

Support

IT använder Vibe som en samarbetsplattform och kan ge viss support på verktyget, kontakta servicedesken via e-post: it@hb.se vid frågor och support.

Guider