Avveckling av vibe

Vanliga frågor

När kommer Vibe att avvecklas?

Varför avvecklas vibe?

Vad innebär Vibes avveckling för mig?