Kryptering av filer och e-postmeddelanden

För att kryptera filer ska AES-kryptering användas. För att kryptera e-postmeddelanden använder du Microsoft 365 Message Encryption.

Läs mer om e-postregler och vilken information som behöver krypteras på följande sidor:
E-postregler
Lagringsregler

Kryptering av filer och e-postmeddelanden

Övriga filer

E-postmeddelanden

Installera AES-encrypt på dator utan HB installation