Lösenord

Lösenord ska vara av god kvalitet och bytas tillräckligt ofta. De ska vara personliga och hållas hemliga. Ditt lösenord ska bestå av en kombination av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. Tänk på att inte använda å, ä eller ö. Med god lösenordskvalitet menas:

 • Inte vara ett ord som finns i någon ordlista, inte heller personnamn etc.
 • Inte vara andra lätt igenkännliga strängar; QWERTY, ditt bilnummer etc.
 • Ett bra lösenord kan exempelvis vara "felstavat" och/eller ha siffror insprängda.
 • Lösenord som används för högskolans tjänster får inte användas för tjänster utanför högskolan.

Lösenordskrav

Lösenordet ska vara minst 8 tecken långt samt att minst tre av följande delar uppfylls:

 • Minst en siffra
 • Minst en liten bokstav
 • Minst en stor bokstav
 • Specialtecken

Lösenordet får inte innehålla ditt:

 • Användarnamn
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Tidigare lösenord

Byta lösenord

Som personal använder du samma inloggning till de flesta system på högskolan. Önskar du byta lösenord gör du det via selfservice.hb.se.