Computer Security Incident Response Team

Det övergripande målet för CSIRT-verksamheten är att verka för en så öppen IT-miljö som möjligt, med bibehållen IT-säkerhet. 

Det preventiva arbetet utförs genom att: 

  • Bevaka listor och forum för att löpande ha den senaste informationen om upptäckta säkerhetshål, datavirus, intrångsförsök m.m.
  • Samverka med CSIRT-funktioner vid andra lärosäten, SUSEC, SUNET-CERT, internetoperatörer och myndigheter. 
  • Vid behov söka igenom högskolans nät för att upptäcka oegentligheter eller säkerhetsproblem som t.ex. oskyddade eller opatchade datorer.
  • Medverka vid planering av nya system samt framtagning av regler och policys avseende IT-säkerhet. 

Vid incidenter samverkar CSIRT-funktionen med övrig IT-personal för att snabbt återställa normal drift, spåra angreppets ursprung och säkerställa att incidenten inte kan upprepas. 

Du kan komma i kontakt med CSIRT via e-post csirt@hb.se eller via högskolans servicedesk för IT-frågor på telefon 033-435 4690.