Beställning av programvara till datorsal

Deadlines

Vi behöver få er beställning innan dessa datum för att vi ska ha möjlighet att leverera programvaran i tid inför varje läsperiod. 

Läsperiod

Deadline

LP1

1 Maj

LP2

1 September

LP3

1 November

LP4

1 Februari


Terminstider och läsperioder

Systemkrav

För att programmet ska fungera i vår miljö så behöver det vara kompatibelt med Windows 10.
Är ni osäkra om programmet är kompatibelt med Windows 10 så kontakta IT i god tid så att vi kan utreda det.

Checklista

Kontrollera först vilka programvaror som finns installerade i datorsalarna.
Datorsalar

Vi behöver följande information vid beställning av ny programvara:

  • Ansvarig lärare (ansvarar för att testa programvaran)
  • Namn på och versionsnummer på programvaran.
  • I vilken eller vilka salar programvara ska användas.
  • När behöver programvaran vara tillgänglig?
  • Länk till installationsmedia.
  • Eventuella installationsanvisningar.
  • Information om licenser, t.ex. licensnyckel, licensfil.

Skicka din beställning till it@hb.se

Tänk på att även uppdatering till ny version av programvara räknas som en ny beställning.
I de fall en ny licens behöver köpas in, hanteras det som ett separat ärende till it@hb.se

Testa programvaran

Läraren ansvarar för att i god tid testa programmet så att det fungerar i utbildningen. Efter godkännande från ansvarig lärare installeras programvaran i datorsalen.