Delade mappar

Om du har använt funktionen delade mappar i GroupWise, dvs att du har delat mappar med andra medarbetare, så behöver du göra följande:

  • Bedöma om medarbetarna som du delat mappen med fortsatt behöver ha tillgång till informationen. Om så är fallet krävs att informationen sparas ner på annat ställe.  
  • För dig som inte migrerar kommer informationen att försvinna i samband med att GroupWise stängs ner 31 oktober 2021.
  • För dig som väljer att migrera e-posten så kommer funktionaliteten delade mappar inte att finnas i det nya e-postsystemet Outlook. Det innebär att informationen endast kommer vara tillgänglig för dig som är ägare av mappen. Finns det ett fortsatt behov från andra medarbetare av informationen krävs att informationen hanteras på annat ställe.