Mobiltelefon

Mobiltelefoni

Inköp

Om du som anställd har möjlighet att få mobiltelefon i din tjänst beslutas av din chef. Inköpet sker via avsedd rekvisitionsblankett som lämnas till IT.

Högskolans har valt att ha iPhone som standardtelefon, som är testad och fungerar i högskolans miljö, vilken modell IT enbart lämnar support på. 

Uthämtning

När du hämtar ut din iPhone behöver du skriva under ett användaravtal som behandlar viktig information om användningen av din iPhone. Du får även en guiden Snabbguide för iPhone och iPad för högskolans personal för att hjälpa dig komma igång med din telefon.

Appar

Via App Store kan appar laddas ner till din enhet. För att ladda ner en app via App Store krävs ett Apple-ID för att identifiera dig, som är densamma som din e-postadress (fornamn.efternamn@hb.se), 

Många av apparna är kostnadsfria men en del kan du behöva betala för. I de fall apparna köps in för Högskolan i Borås räkning ska de beställas via IT. Efter att du verifierat ditt Apple-ID och lösenord via aktiveringslänk som skickas till din e-post kan du ladda ner appen. Dessa appar ägs av Högskolan i Borås och följer enheten.

Förslag på appar