Beställning av visitkort

Visitkorten trycks på ett tryckeri utanför högskolan och vi gör beställningar 1-2 gånger per månad. Om du har ett särskilt datum då du behöver dina visitkort, meddela Solveig Klug.

Om visitkortsbeställning 

  • Beställningen avser 100 st visitkort.
  • Visitkorten är dubbelsidiga och texten är på svenska eller engelska. På baksidan finns logotypen.
  • Innan du beställer visitkort så ska din chef ha godkänt din beställning.
  • Du kan välja att ange akademisk examen på visitkortet när du gör din beställning. Här finns en lista med exempel på examina. Listan är dock ej komplett. Om din examen saknas så skriv den så som den framgår av ditt examensbevis. Använd etablerade förkortningar.

Om du har frågor om din beställning kontakta Solveig Klug.

Formulär för beställning

Klicka här för att beställa visitkort.