Rapportmallar

Exempel på hur en Rapportmall kan se ut

Uppdatering av mallen till ny grafisk profil pågår.

Det finns en rapportmall för svenska rapporter och en för engelska rapporter. Formatet för rapporterna är A4 för att de ska vara enkla att skriva ut.

Svensk rapportmall (word)

Engelsk rapportmall (word)

Tips

  • Det är bra att spara din rapport som PDF innan du skickar ut eller publicerar den på webben.
  • Om du vill ha ett annat omslag än det mönstrade standardomslaget kan du kontakta avdelningen Kommunikation via kommunikation@hb.se och be om hjälp med detta. Det enklaste är då att du låter omslaget ligga kvar i word så kan det tas bort i samband med att de två filerna sammanfogas.
  • Du kan skriva ut rapporten själv om det behövs, men det går också att använda denna mall för rapporter som ska tryckas på tryckeri. Då är det dock viktigt att du använder dig av högupplösta bilder och exporterar den som en högupplöst PDF innan den skickas till tryckeriet.
  • Om du behöver ta bort sidor i word så finns det några olika sätt att göra detta på. Ett sätt är:
    1) Gå till Visa-menyn och välj "Navigeringsfönstret" (då visas sidorna i ett fält till vänster).
    2) Gå till Visa-menyn igen och välj ”Utkast”.
    3) Ställ dig med markören på den sidan du vill ta bort och klicka på tangenten ”delete”.