Texter om högskolan

Vision

Tillsammans tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av utbildning och forskning gör vi skillnad.

Högskolan

Vid Högskolan i Borås strävar vi efter att vara ett attraktivt lärosäte med hög kvalitet i all vår verksamhet. Högskolan i Borås har cirka 18 300 studenter och cirka 800 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Vi är en modern högskola, med ett samlat campus mitt i city.

Utbildning

Flera av våra utbildningar finns bara hos oss och lockar därför studenter från hela Sverige. Högskolan erbjuder utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå inom:

 •     Biblioteks- och informationsvetenskap
 •     Ekonomi och IT
 •     Pedagogik och lärarutbildningar
 •     Teknik och ingenjörsutbildningar
 •     Textil och mode
 •     Vårdvetenskap

Forskning (kort)

Forskning som gör skillnad.

Forskning (lång)

Högskolan i Borås bedriver forskning med hållbarhet i fokus. Våra forskningsområden är:

 •     Biblioteks- och informationsvetenskap
 •     Handel och IT
 •     Människan i vården
 •     Pedagogiskt arbete
 •     Resursåtervinning
 •     Textil och mode

Högskolan i Borås har fem examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning, Textil och mode.

Bibliotekshögskolan

Bibliotekshögskolans utbildnings- och forskningsmiljö är den mest omfattande i Sverige inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi strävar efter ett demokratiskt informations- och kunskapssamhälle med målsättningen att bidra till en positiv utveckling som förutsätter att vi gemensamt delar och tillgängliggör information, kunskap och kulturella värden.