Hand som skriver på tangentbord

Verktyg

Eventformulär

Är du i planeringsfasen av ett event och behöver hjälp av olika slag? Som en första ingång till Kommunikation får du gärna fylla i Eventformuläret.

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan kan vara ett stöd när du ska planera en kommunikationsinsats för just din målgrupp, både internt och externt.

Kreativ brief

Tanken med en kreativ brief är att skapa en gemensam grund kring projektet, och ge ett underlag och en riktning för det kreativa arbetet.

Briefen ska vara kort, inspirerande och syftar till att presentera den insikt som sedan resulterar i kommunikationsinsatser. Genom att du skriver ut den kreativa briefen och fyller i den innan mötet, så har du en bra grund inför ett uppstartsmöte med ansvarig kommunikatör. Ladda ner den kreativa briefen.