Centrumbildningar

Centrum för digitalisering 

Bronsfärgad logotyp

Den bronsfärgade logotypen får användas mot både vit och färgad bakgrund. 

Vit logotyp

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)

Bronsfärgad logotyp

Den bronsfärgade logotypen får användas mot både vit och färgad bakgrund. 

Vit logotyp

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)

Bronsfärgad logotyp

Den bronsfärgade logotypen får användas mot både vit och färgad bakgrund. 

Vit logotyp

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Bronsfärgad logotyp

Den bronsfärgade logotypen får användas mot både vit och färgad bakgrund. 

Vit logotyp

INCLUDE - Centrum för Inkluderingsforskning

Bronsfärgad logotyp

Den bronsfärgade logotypen får användas mot både vit och färgad bakgrund. 

Vit logotyp

PreHospen - Centrum för prehospital forskning

Bronsfärgad logotyp

Den bronsfärgade logotypen får användas mot både vit och färgad bakgrund. 

Vit logotyp