Logotypens historia

Från tidig medeltid kom Sjuhäradsbygden att kännetecknas av en särskilt gynnsam ekonomisk och social utveckling baserad på handel och tillverkning. Andra områden av detta slag finner vi i Norditalien, södra Tyskland, Flandern och England. Det är också i dessa områden som man snabbas tar sig ur ekonomiska kriser för att skapa helt nya näringsmönster för socialt och ekonomiskt framåtskridande. Genom sitt val av symbol vill högskolan knyta an till den egna regionens historiska karaktär.

Högskolans symbolspråk

Högskolan i Borås logotype är ett heraldiskt vapen och för dessa finn ett tydligt regelverk gällande symbol- och färgval. Lagerkransen är ett bevis på akademisk verksamhet. Ullsaxarna symboliserar Borås Stad och högst upp kröns vapnet av den fembygliga kungakronan, som visar att högskolan är en statlig myndighet. Färgvarianten av vapenskölden i gult och svart är i Västergötlands färger.

Är du nyfiken på att veta mer om hur högskolans logotyp kom till? Se videon nedan från när logotypen togs fram (sedan dess har orden "Vetenskap för profession" tagits bort i logotypen).

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.