Beställning av namnskylt

 

Namnskyltarna fästs med magnet. Tänk på att textutrymmet på skyltarna är begränsat. 

Beställningsformuläret töms första måndagen i varje månad och därefter skickas nya namnskyltar ut med internposten. 

Tänk på att du också kan beställa en ny lapp till din redan befintliga skylt!

Informationen som hamnar på namnskylten hämtas från hb.se/kontakt. Börja med att kontrollera att informationen på hb.se/kontakt stämmer.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Välj vilken titel/vilka titlar du vill ha på din namnskylt. *

**Om du angett "Annan titel" måste du skicka ett underlag från din chef där det framgår att du får ha denna titel på din namnskylt.

Skicka underlaget till kommunikation@hb.se Observera att denna titel inte kan vara en annan befattnings-/uppdragstitel.

Välj vilket språk din titel/dina titlar ska stå på. *

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga vid högskolan, i syfte att planera och administrera namnskyltarna och kommun­icera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas en månad efter att namnskylten skickats till dig. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. 

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.