Brevmallar

Mallar direkt i Word
Du kommer också åt samtliga mallar direkt i Word. Öppna Word och välj "Arkiv", "Nytt" och klicka sen på "Delad" så hittar du mallarna där. 

I sidhuvudet ligger vår logotype och i sidfoten står de aktuella adressuppgifterna. Samtliga finns i en svensk och en engelsk version. Mallarna är möjliga att tillgänglighetsanpassa.