Målgrupper och kanaler

All kommunikation utgår ifrån ett syfte, dvs. det vi vill uppnå med vår kommunikation. Därefter bestämmer vi målgrupp och utifrån det väljer vi kanal(er) och format. Detta gör vi utifrån de strategier vi har för respektive kanal och de erfarenheter vi har av vilka kanaler samt format som bäst når den tänkta målgruppen.

För både stora och små projekt är det bra att ta fram en kommunikationsplan för att alla i projektet ska arbeta mot samma kommunikationsmål och att det är tydligt vem som gör vad och när.

Målgrupper

På högskolan kommunicerar vi både externt och internt. Internt delas målgrupperna in i medarbetare och studenter. I dessa två grupper finns många undergrupper t.ex. studierektorer, studenter på ett visst program, chefer etc.

Externt är det många fler, våra vanligaste är (utan inbördes ordning):

  • Presumtiva studenter
  • Presumtiva medarbetare
  • Näringsliv och samverkansparter
  • Andra forskare och forskningsfinansiärer
  • Politiker och tjänstemän
  • Media
  • Allmänhet

Kanaler (de vanligaste)

Internt: Webb, meddelande på personlig startsida, möten, mejl, Instagram*, bordspratare, lärplattform, hissaffischer, TV-skärmar.

Externt: Webb, Instagram*, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, media, pressmeddelande, mejl, evenemang, mässor, skolbesök, annons, TV-skärmar, trycksak.

*Två olika konton för de olika målgrupperna

Så här får du hjälp

Avdelningen Kommunikation hjälper dig med att formulera budskap, avgöra syfte, målgrupp, kanal och format och utvärdering av insatsen. Vi hjälper dig också att ta fram en kommunikationsplan. Hör av dig till oss i så god tid som möjligt på kommunikation@hb.se.

Den som vill göra kommunikationsplanen själv kan ladda ner en mall här.

Läs mer

Kommunikationspolicy

10 steg till ett lyckat nyhetsarbete

Arbetsblad för planering av nyheter

Kommunikationsplan för forskning (pdf)

Interna kanaler