Att tänka på gällande GDPR för webbarbete

Personuppgifter

Personuppgift är all slags uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Även kodade uppgifter kan anses vara personuppgifter.

I lagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter.

Formulär

För dig som redaktör på webben är det särskilt viktigt att ta hänsyn till hur lagen påverkar ditt arbete när du samlar in personuppgifter via formulär.

För formulär använder vi oss i första hand av samtycke. Detta innebär att du i anslutning till formuläret förklarar följande:

  • Vart informationen lagras
  • Hur informationen behandlas
  • Varför vi hämtar in informationen
  • Vem som får ta del av informationen 
  • Hur länge information lagras

I formuläret är det viktigt att det finns möjlighet för den som svarar att ge sitt samtycke, vanligtvis i form av en kryssruta där de får ange att de förstår hur informationen hanteras och att de godkänner behandlingen ifråga.

I det fall du är osäker på om GDPR ska tillämpas kan du kontakta högskolans samordnare för GDPR-frågor, Henrik Schmidt