Innan du publicerar

Grafisk profil

Den grafiska profilen som gäller för högskolans kommunikation i stort gäller även för webbplatsen. Detta påverkar exempelvis val av färger, typsnitt för rubriker och innehåll samt vilket bildmanér som används.

Högskolan i Borås grafiska manual

Målgruppsanpassning

Högskolan i Borås har drygt en miljon unika besökare varje år där ungefär en tredjedel använder mobila enheter.

Högskolans webbplats är uppdelad i tre delar: extern webb, studentwebb och anställdwebb. Som redaktör på webben är det viktigt att du tänker på vem information vänder sig till och vart den ska placeras i strukturen.

Struktur

Strukturen är gjord för att det ska vara enkelt för respektive målgrupp att hitta och tillgodogöra sig information på webbplatsen.

Varje ingång har en global eller central nivå som samlar nödvändig information. På den globala nivån ska merparten av allt innehåll finnas. 

Förändring/förbättring av innehållsstrukturen är ett ständigt pågående arbete. Vid önskemål eller frågor gällande strukturen, kontakta kommunikation@hb.se. Kommunikationschef är ytterst ansvarig för webbplatsens struktur och beslutar i dessa frågor.

Planera innehåll och tänk på syfte

Det är viktigt att ha koll på målgrupp, tillgänglighet och användarvänlighet. Det som är allra viktigast är varför sidan ska skapas. Du behöver ha ett svar på vad besökaren ska göra med informationen du tänker publicera. Ska besökaren anmäla sig till en kurs, mejla tips till en e-postadress eller kanske komma på ett seminarium? Varför sidan skapas, alltså syftet, är det som kommer svara på vilken typ av material som behöver tillgängliggöras på sidan och hur detta bör struktureras.

När sidan är på plats behöver den också förvaltas, det innebär att hålla koll på informationen så att den är korrekt och aktuell. Hur ofta detta behöver göras beror på typen av sida.

Externt material

  • Inga externa banners publiceras på hb.se 
  • Vi erbjuder inte ytor för externa organisationer eller liknande att ha sina webbsidor eller webbplatser hos oss.
  • I vissa fall länkar vi till externa källor. En förutsättning är att innehållet för länkens mål håller hög kvalitet, är objektivt och är till nytta för målgruppen. Länkar utanför hb.se ska alltid öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Vid oklarheter eller frågor gällande externt material på webben, kontakta kommunikation@hb.se.

Tillgänglighet

Vår webb ska vara tillgänglig, det är lagstadgat. Det innebär innehållet ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionsvariation eller tekniska plattformar och hjälpmedel.

För att leva upp till lagen och för att alla ska kunna ta del av vår webb är det särskilt viktigt att du tänker på hur du tillgängliggör meningsbärande element på sidan. Detta gäller framförallt följande delar:

  • Rubriker
  • Länkar
  • Ljud bild och video

Se mer om tillgänglighetsanpassning på sidan "Tillgänglighet" i denna webbhandbok.