Sidansvar

En sidansvarig är den person som är bäst på att svara på frågor och kontrollera om uppgifter är aktuella på den aktuella sidan. Ett sidansvar är inte ett webbansvar eller ett tekniskt ansvar utan handlar om innehållet på sidan, alltså själva informationen. Om du i din tjänst ansvarar för att informera om och svara på frågor inom ett visst område innefattar detta även den information som finns att hitta på vår webbplats. Det betyder att om du är den som svarar på frågor om ämnet via till exempel telefon eller mail så är du troligen den som står som sidansvarig på motsvarande sida på webben.

Som sidansvarig ansvarar man för att uppgifterna på en specifik sida är korrekta. Detta innebär att du emellanåt ser över informationen på sidan och kontrollerar om den fortfarande är aktuell. Hur själva uppdateringen sker är mindre viktigt, det viktiga är att det finns någon som kan bedöma om informationen är aktuell. En del sidansvariga uppdaterar själva informationen i vårt webbverktyg medan andra skickar in önskemål om ändringar till oss via e-post till kommunikation@hb.se.

Webbredaktionen med webbspecialisterna kan hjälpa till med att jobba med struktur, användarvänlighet, utveckling och ibland med att ändra länkar eller rätta stavfel. Däremot är vi oftast fel personer att avgöra om informationen på webben är uppdaterad och aktuell och därför behöver vi hjälp av er som är sidansvariga.