Språk och text

Språk

Det primära språket för Högskolan i Borås webbplats är svenska. Delar av informationen finns också på engelska i varierande omfattning. Vi ska sträva mot att ha mer innehåll på engelska. Informationen på engelska ska hållas aktuell på samma sätt som den svenska.

Vårt webbpubliceringssystem ger möjlighet att spegla innehåll och struktur till engelska. Denna funktionalitet ska användas där det är möjligt. Den svenska versionen av webbplatsen ska genomgående vara på svenska och den engelska versionen av webbplatsen ska genomgående innehålla information på engelska. Språken ska inte blandas.

Uppbyggnad av text

Rubrik på sidan

 • Håll rubriken kort men tydlig och specifik
 • Rubrik 1 ska alltid vara samma som sidnamnet

Ingress/introduktionstext

 • Ingressen ska ge besökaren en överblick över innehållet på sidan
 • Ingressen ska vara kort och tydlig
 • Välj enkla och vardagliga ord som målgruppen känner igen

Brödtext

 • Prioritera och skriv det viktigaste först
 • Anpassa texten till målgruppen, tänk på vem du skriver för
 • Använd punktlistor om du behöver ”stapla” information
 • Undvik kursiv text (det är svårt att läsa på bildskärm)
 • Använd inte text i bild

Mellanrubriker

 • Använd mellanrubriker för att strukturera upp innehållet och göra det överskådligt
 • Du får inte hoppa i rubriknivåer. 
 • Rubriker och ingresstext formateras endast med hjälp av stilmallarna (fetstil, kursivering, länkningar och liknande får alltså inte användas i rubriker)

Länkar och länktexter

 • Länkar ska endast förekomma i brödtext, aldrig i ingresser eller rubriker
 • Allt som ligger utanför hb.se ska öppnas i nytt fönster
 • Länktexten ska vara tydlig och specifik, en bra länktext förklarar för besökaren vad som händer om de klickar på länken
 • Länkar ska placeras sist på sidan eller sist i textstycket, aldrig mitt i ett textstycke
 • Skapa unika länktexter för varje länk på en sida för att dina länkar ska bli så tillgängliga som möjligt

Klarspråk

 • Tänk igenom vilket budskap du vill förmedla
 • Sammanfatta det viktigaste och inled med detta
 • Bygg upp texten på ett logiskt sätt
 • Förklara sådant som behöver förklaring
 • Ta bort sådant som inte behövs
 • Skriv informativa rubriker
 • Undvik långa och invecklade meningar
 • Undvik förkortningar, både vardagliga förkortningar: m.fl., m.m, i.o.m och interna förkortningar: VSL, ROB, SOB

Vill du veta mer om webbarbete inom offentlig sektor, kolla då in webbriktlinjer för offentlig sektor som finns på webbriktlinjer.se

Se också högskolans språktips

Undrar du över engelska översättningar, så som titlar eller organisatoriska enheter med mera så kika på den svensk-engelska ordlistan.