Engelska språkregler

På Högskolan i Borås använder vi brittisk engelska arbetsbefattningar, i officiella dokument och sammanhang samt generell kommunikation om högskolan och dess verksamhet. Det är dock viktigt med målgruppsanpassning av information och därmed kan amerikansk engelska användas i fall där det anses nödvändigt, t.ex. i en presentation på amerikansk konferens eller i forskningskommunikation.  Målet är att främja en internationell och inkluderande miljö vid Högskolan i Borås.

Ordlistor och språkresurser

Specifika regler för Högskolan i Borås, med särskilt fokus på där engelska och svenska skiljer sig

University of Borås

Vårt lärosäte heter "University of Borås".

Om bara ordet "the university" och det syftar på vår specifika högskola så skriver vi med gement (litet) u. Exempel: "At the university we have a lot of international students."

När "University of Borås" används som ett substantiv (vilket det oftast görs) så ska "the" användas, t.ex. i meningen "Courses at the University of Borås are always interesting". Om det används som ett adjektiv som i meningen "Students on University of Borås property are expected to..." ska inte "the" användas.

Vi betraktar "University of Borås" som en enhet, och använder därmed singularform, t.ex. i meningen "The University of Borås is a modern university located in the centre of the city.".

Datum

På brittisk engelska går det att skriva datum på olika formella nivåer. Vi förordar att datumen skrivs enligt "7 July 2015" eller "7 July". Tänk på att det alltid ska vara inledande versal bokstav på månaden på engelska. 

Undvik att förkorta datumen såsom 7/7/2015 då det lätt förvirrar eftersom det skrivs olika på svenska, brittisk engelska och amerikansk engelska.

Tid

Använd det svenska sättet att skriva klockslag, t.ex. 09:00–15:00 (med kolon).

Spikning

Vi förordar att vi skriver: "spikning" (notification of thesis defence) när vi talar om spikning på engelska (ger en tydlig koppling till den svenska traditionen att använda ordet spikning även på engelska). Ordet spikning får absolut ej direktöversättas till "nailing" av språkliga skäl.

Citationstecken

Använd dubbla citationstecken. Även om detta inte är traditionellt brittisk så blir det allt vanligare i dagsläget. Det har vid högskolan gjorts ett aktivt val att använda detta sätt att skriva då det blir i enlighet med svenska dokument. 
 

Tilltal

Du kan använda olika former av tilltal beroende på hur väl du känner personen du är i kontakt med.

Om du vet personens namn
Inledning: Dear Mr/Mrs/Miss/Ms Avadahl
Avslutning: Yours sincerely

Om personen är en nära affärskontakt eller vän
Inledning: Dear Johanna
Avslutning: Best wishes / Best regards / Kind regards

Specialregel

När det gäller ”The Swedish School of Textiles” och ”The Swedish School of Library and Information Science” så skrivs “the” med liten bokstav i löptext.

Yrkestitlar

Bestämda alternativa översättningar av vissa arbetsbefattningar och meriteringar får aktivt väljas av medarbetare för användning i t.ex. visitkort när det anses lämpligt. Detta på grund av att amerikansk engelska dominerar forskningsfronten inom många av våra ämnen. Det gäller följande i nuläget, det kan bli fler framöver:

  • Universitetslektor = Senior Lecturer /UK/ eller Assistant Professor /US/
  • Docent = Docent /UK/ eller Associate Professor /US/

Två titlar som frångår det vanliga sättet att skriva titlar är Vice-Chancellor (rektor) och Pro Vice-Chancellor (prorektor).

En professor är "professor of a discipline, in a department/school, at a university". Till exempel, "I am a professor of library science in the Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås."

Utbildning

Vi översätter ordet "utbildning" med "educational programmes" eller "study programmes".

Kommatecken

Vi följer rekommendationen att använda kommatecken före det sista ordet i en uppräkning av tre eller fler ord. Till exempel “The Swedish School of Library and Information Science offers study programmes at the Bachelor’s, Master’s, and doctoral levels.” Notera kommatecknet mellan "Master's" och "and".