Avtal för översättning

Ta gärna kontakt med Kommunikation för att få stöd i översättningsfrågor.

När du använder en extern översättare är det viktigt att du informerar om högskolans svensk-engelska ordlista så att korrekta översättningar av högskolans avdelningar etc. används.

Vid Högskolan i Borås använder vi oss primärt av Göteborgs universitets upphandling av översättningstjänster samt de statliga avtalen. Språkgranskning av vetenskapliga texter ingår för tillfället inte några av de avtal som högskolan följer.

Göteborgs universitets upphandling

Information om Göteborgs universitets upphandling av översättningstjänster hittar man här.

Avtalet gäller för:

  • Översättning från svenska till engelska
  • Språkgranskning av icke-vetenskapliga texter skrivna på engelska

Avtalen är indelade i olika områden utifrån ämne och typ av text. Inom varje område är leverantörerna rangordnade och man ska alltid vända sig till den första leverantören i första hand.

Detta avtal rymmer inte översättning och språkgranskning av vetenskapliga texter, t.ex. avhandlingar och forskningsrapporter.

Ramavtal för översättningstjänster hittar du på webbsidan för ramavtal.

Statliga ramavtal

Läs om aktuellt statligt avtal.