Utbildningstexter

Som lärosäte behöver vi på ett enkelt och tydligt sätt lyfta det som är viktigast för den blivande studenten, när han eller hon väljer utbildning. Vad skiljer den utbildning du är ansvarig för från andra konkurrerande utbildningar? Finns det något unikt med din utbildning? Ingår det utlandsstudier? Ovanligt mycket praktik?

Tips för dig som vill skriva själv

Tilltal

Använd ett direkt tilltal – du. Det blir mer personligt.

Ska eller skall?

På Högskolan i Borås använder vi oss av ska (och ej skall) vid marknadsföring. Här finns fler språktips.

Varför ska man välja just din utbildning?

Berätta tidigt i texten vad som utmärker utbildningen. Praktik/VFU/mentorskap är en faktor som uppskattas av studenter, liksom möjlighet till utlandsstudier. Har du ett nära samarbete med näringslivet så berätta om det. Tänk på att ge konkreta exempel. Ofta jämför blivande studenter liknande utbildningar och då gäller det att sticka ut. Det kan vara bra att ha koll på hur andra lärosäten beskriver liknande utbildningar.

Vad kan man arbeta med?

Vid val av utbildning så har det betydelse vad man kan jobba med efter examen. Ge exempel på yrken och arbetsplatser.

Målgruppsanpassning

Om du beskriver en utbildning på grundnivå så behöver du ta hänsyn till att den som ska söka kanske inte har kunskap om högskolestudier sedan tidigare. Använd inte onödigt krångliga ord.

Behöver du hjälp?

På Kommunikation kan vi ta fram texter om utbildningen som är målgruppsanpassade. Vi utgår från den text som är inlagd i Kursinfo och som inte kommer från utbildningsplanen. Med hjälp av informationen som du förser oss med via formuläret kommer vi att arbeta om texten och ta fram ett förslag, som du som programansvarig får läsa och godkänna. Du kan också kontakta oss direkt via kommunikation@hb.se 

Förslag på bilder

Har du en tanke om vilken bild eller vilket tema på bild du önskar att din utbildning har så kan du meddela detta via kommunikation@hb.se 

Om du har några frågor, prata med din akademikommunikatör eller mejla jennifer.tyden@hb.se

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Vad vill du främst framhålla för blivande studenter om den utbildning du är ansvarig för? Lista dessa nedan.