Kommunikation med nya studenter

Kommunikation tar fram generella mail som kan användas mot samtliga målgrupper samt mail för registrering.

Du kan få behörighet till vår e-postlåda Kommunikation med nya studenter (studentutskick@hb.se) I denna e-postlåda samlas alla utskick som görs till nya studenter. Kontakta jennifer.tyden@hb.se för att få tillgång.

Vi anpassar utskicken utifrån Viktiga datum.

  • Internationella master (1 urval) - skickas av International Office
  • Mode- och textildesign kandidat (svenska/engelska) (1 urval)
  • Mode- och textildesign master (svenska/engelska) (1 urval)
  • Specialistsjuksköterska (1 urval)
  • Hösttermin (2 urval)
  • Sommartermin (1 urval)
  • Vårtermin (2 urval)

Utskick – efter sista ansökningsdag

Syfte: Bekräfta det goda valet (att man sökt en utbildning på Högskolan i Borås)

Innehåll: Generellt innehåll som passar alla målgrupper. Det viktigaste är att ge en välkomnande bild av Högskolan i Borås

Skickas när: Efter sista ansökningsdag (obs – det finns flera datum att förhålla sig till)

Mottagare: Alla som sökt en utbildning (dvs. kurs och program)

Adresskälla: Antagningen

Ansvarig kommunikatör: Annie

 

Utskick – efter Urval 1

Syfte: Få de sökande att tacka ja till sin utbildning (program eller kurs)

Innehåll: Information och länk till webbsidan Ny student, samt till Kurs- och programtorget där man hittar välkomstbrev, schema, kurslitteratur m.m. Informationen är generell för att passa alla nya studenter oavsett om studenten ska studera på Campus Borås, Skövde, Varberg eller på distans.

Skickas när: Efter Urval 1

Mottagare: Alla som erbjudits en plats på kurs eller program (både på grund- och avancerad nivå)

Adresskälla: Antagningen

Ansvarig kommunikatör: Annie

 

Utskick – efter Urval 2

Syfte: Få de sökande att tacka ja till sin utbildning (program eller kurs)

Innehåll: Information och länk till webbsidan Ny student, samt till Kurs- och programtorget där man hittar välkomstbrev, schema, kurslitteratur m.m. Informationen är generell för att passa alla nya studenter oavsett om studenten ska studera på Campus Borås, Skövde, Varberg eller på distans.

Skickas när: Efter Urval 2

Mottagare: Alla som erbjudits en plats på kurs eller program (både på grund- och avancerad nivå)

Adresskälla: Antagningen

Ansvarig kommunikatör: Annie

 

Utskick – Inför registrering

Syfte: Få de antagna att registrera sig på sin utbildning

Innehåll: Information om hur registrering går till

Skickas när: I samband med att registreringen öppnar

 Mottagare: Alla som antagits till en utbildning (dvs. kurs och program)

Adresskälla: Antagningen

Ansvarig kommunikatör: Solveig

 

Utskick – Påminnelse om registrering

Syfte: Påminna de antagna om att registrera sig på sin utbildning

Innehåll: Information om hur registrering går till

Skickas när: Ett par dagar innan registreringen stänger

 Mottagare: Alla som antagits till en utbildning (dvs. kurs och program)

Adresskälla: Antagningen

Ansvarig kommunikatör: Solveig

 

Utskick – Reservantagningsbrev

Syfte: Informera reservantagna som ej finns med i det stora utskicket om registrering samt att få den som reservantagits eller antagits sent att känna sig välkommen.

Innehåll: Information om hur registrering går till

Skickas när: I samband med reservantagning

Mottagare: Alla som antagits som reserv eller antagits sent

Adresskälla: Akademistöd

Ansvarig kommunikatör: Solveig

 

Utskick – Inför introduktionen

Syfte: Få dem som ska börja på Högskolan i Borås att känna sig välkomna

Innehåll: Information om introduktionen och var man träffas första dagen

Skickas när: Fredagen innan introduktionen

 Mottagare: Alla på program (grund- och avancerad nivå) som registrerat sig

Adresskälla: Ladok

Ansvarig kommunikatör: Annie

 

Utskick – Special

Syfte: Att skicka ut kompletterande information till de sökande vid behov

Innehåll: Beror på målgrupp

Skickas när: Beror på målgrupp

 Mottagare: Beror på typ av utskick

Adresskälla: Antagningen

Ansvarig kommunikatör: Denna typ av utskick beställs i god tid via kommunikation@hb.se

 

Studentchatt

Syfte: Hälsa blivande studenter välkomna till Högskolan i Borås och ge möjlighet att ställa frågor

Genomförs: Efter Urval 1 och Urval 2

Mottagare: Alla som sökt en kurs eller ett program (både på grund- och avancerad nivå)

Adresskälla: Antagningen

Ansvarig kommunikatör: Annie