Checklista vid översättningsuppdrag

Nedan finner du några saker som kan vara bra att tänka på och förmedla till byrån.

Översättning: Vilket språk ska texten översättas till? Vid högskolan använder vi oss främst av brittisk engelska, men även amerikansk engelska kan komma att användas under vissa omständigheter. Värt att poängtera är också om texten inte ska översättas ord för ord, utan snarare i sitt sammanhang (engelsk syntax och lättläst).

Ämne: Finns det något ämnesområde att ange kan det underlätta för byrån att hitta rätt översättare.

Målgrupp: Vem vänder sig texten till? Vem är läsaren?

Typ av text: Vilken typ av text är det? Pressmeddelande? Artikel? Formellt beslutsdokument?

Referensmaterial/referensord: Finns det en webbsida med information om projektet som artikeln handlar om? Finns det en sammanfattning på engelska att läsa inför översättningen av pressmeddelande om specifik avhandling? Finns det nyckelord som är väsentliga att kunna och få rätt?

Ordlista: Hänvisa gärna till ordlistor som kan hjälpa översättaren att "förstå" vårt vokabulär. Vi rekommenderar att du hänvisar till de engelska översättningar som finns vid högskolan samt till den svensk-engelska ordbok som finns för högskolesektorn (extern länk).

För frågor eller hjälp maila kommunikation@hb.se