Språkgranskning

Samordnaren för engelska översättningar på Kommunikation kan i vissa fall vara stöd för dig när det gäller engelska texter, mer information finns i riktlinjerna för engelska översättningar. Det finns också i vissa fall resurser eller rutiner inom respektive akademi för detta, stäm av med din akademikommunikatör om du är osäker.

Engelsk språkgranskning

Ta gärna kontakt med Kommunikation. Samordnaren för engelska översättningar kan antingen själv hjälpa dig med språkgranskningsärenden eller samordna uppdraget med en byrå. Du får också information om eventuella kostnader.

Svensk språkgranskning

  • Icke-vetenskapliga texter - inget avtal finns
  • Vetenskapliga texter - inget avtal finns