Lägga till poster i kalendariet

Kalendariet är en plats där vi kan visa upp vad som sker inom högskolan och göra fler nyfikna på att ta del av vår verksamhet på olika sätt. Eftersom vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av innehållet är det viktigt att en kalendariepost på hb.se inte innehåller termer som till exempel lic.seminarium eller mittseminarium. En person utanför akademin behöver förstå vad det betyder även om vi inte riktar oss specifikt till dem.

 • Tänk på vem mottagaren är.
 • Skriv inte onödigt långa texter.
 • Fundera på vilka frågor mottagaren kan tänkas vilja ha svar på, till exempel riktar det sig till mig, behöver jag anmäla mig och vart vänder jag mig om jag har ännu fler frågor?
 • Gör inga rubrikformateringar eller ingresser i kalendarieposten. Posterna ska se liknande ut och ska vara så korta att det räcker med brödtext.

 • Rubrik och första meningen är viktigast, det är de som syns innan man klickar in sig i själva händelsen.
 • Vinkla rubriken på vad seminariet kommer att handla om.
  Exempelvis "Seminarium om återbruksgallerian Retuna."
 • Mening två i posten behöver också förklara vad händelsen handlar om.
  Exempelvis "Välkommen att lyssna på forskning om framtidens shopping. På Retuna säljs endast återbrukade, återanvände, ekologiska eller hållbara produkter."
 • Därefter kan du förklara.
  Exempelvis "Doktoranden xx. är halvvägs genom sina forskarstudier om xx och har publicerat sin licentiatavhandling titel. På seminariet berättar hen om sina forskningsresultat.