Hörsalar

Högskolan i Borås har ett flertal lokaler med gradäng, kallade hörsalar, som lämpar sig speciellt bra för större föreläsningar och informationsmöten.

Vestindien

Högskolan i Borås har en överenskommelse med Borås stad gällande hörsalen Vestindien på Textile Fashion Center (Simonsland) som rymmer totalt ca 400 personer. Lokalen kan delas upp i tre delar; Vestindien A, B och C, där högskolan har nyttjanderätt för två av dem, Vestindien B och C, måndag-fredag kl. 08:00-18:00. Detta gäller endast intern uthyrning, extern uthyrning hänvisas till info@textilefashioncenter.se.

Tänk på att vi nyttjar salarna tillsammans och att det kan vara andra arrangemang i direkt anslutning till din bokning.

Informationsbroschyr Vestindien (pdf)

Teknisk utrustning och uppstartshjälp

 • Lokalerna B+C är utrustade med fast gästdator.
 • Mikrofon finns att låna i receptionen på Textile Fashion Center, som har öppet kl. 08:00-16:00. Är receptionen stängd när föreläsningen är slut kan du lämna mikrofonen i salen.
 • Borås stad ansvarar för den tekniska utrustningen i salarna men ev. uppstartshjälp eller support kring användandet hanteras av högskolans tekniker. Uppstartshjälp bokas via campusservice@hb.se Vid akut behov kontakta högskolans reception: 033-435 40 00.
 •  Tänk på att återställa tekniken i lokalen efter er! 

Fika och lunch

Fika och/eller lunch kan beställas från restaurangen The Company, de ser vid behov till att bord placeras utanför hörsalarna. Kostnader för fika/lunch debiteras den som bokat lokalen.

Felanmälning

Är något fel i lokalen, exempelvis på ventilation eller värme, skicka en felanmälan till info@kanico.se

Lokalvård

Vid behov av extra städning kan detta beställas via receptionen på Textile Fashion Center. Kostnaden för städningen debiteras den som bokat lokalen.

Möblering

Önskas annan möblering än standardmöblering ordnar du med detta själv eller gör en beställning via receptionen på Textile Fashion Center. Kostnaden för möbleringen debiteras den som bokat lokalen. Tänk på att återställa lokalen efter er!


Vestindien B (48 platser i skolsittning)

Högskolan har nyttjanderätt för lokalen måndag-fredag kl. 08:00-18:00 och är bokningsbar i KronoX, via huvudbokare om du själv inte har behörighet. Standardmöblering är i skolsittning med 48 platser.

Salen är utrustad med:

 • Projektor
 • Högtalare
 • Mikrofon
 • 2st headset
 • Dator

Vestindien C (119 platser i gradäng med skrivskiva)

Högskolan har nyttjanderätt för lokalen måndag-fredag kl. 08:00-18:00 och är bokningsbar i KronoX, via huvudbokare om du själv inte har behörighet.

Salen är utrustad med:

 • Projektor
 • Högtalare
 • Mikrofon
 • 2st headset
 • Dator

Vestindien A (48 platser i skolsittning upp till 100 platser i biosittning)

Högskolan har ingen nyttjanderätt på denna lokal, men i samråd med Textile Fashion Center finns det möjlighet att nyttja lokalen vid tillfällen där vi är i behov av hela Vestindien eller vid tillfällen då högskolan inte har lediga lokaler för vår verksamhet. För att göra en bokningsförfrågan av Vestindien A, skicka förfrågan till campusservice@hb.se.

Salen är utrustad med:

 • Projektor
 • Högtalare
 • Mikrofon
 • 2st headset

Garfveriet (40 platser i skolsitting upp till 90 platser i biosittning)

Högskolan har heller ingen nyttjanderätt på denna lokal, men det finns möjlighet att hyra lokalen av Textile Fashion Center, mot en kostnad till 50% på ord.pris. För att boka Garfveriet, skicka förfrågan till info@textilefashioncenter.se.

Salen är utrustad med:

 • Projektor
 • Högtalare
 • Mikrofon
 • 2st headset

M401 (88 platser)

Lokal M401 är en gradängsal, kallad Parlamentet då lokalen har en parallell sittning och ofta används till olika diskussionsgrupper. Lokalen är belägen i byggnad Sandgärdet, Järnvägsgatan 5.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektor
 • Styrpanel
 • Högtalare
 • OH

M401


D209 (88 platser) / D211 (97 platser)

Lokalerna D209 och D211 är gradängsalar belägna i byggnad Balder, Allégatan 1.

Salarna är utrustade med:

 • Dator
 • Projektor
 • Ljudanläggning med två myggmikrofoner och två handmikrofoner
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • OH
 • DVD
 • VHS

M402 (120 platser)

Lokal M402 är en handikappsanpassad hörsal med gradäng belägen i byggnad Sandgärdet, Järnvägsgatan 5.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektor (16:10)
 • Ljudanläggning med två myggmikrofoner, 2 handmikrofoner och en bordsmikrofon
 • Styrpanel med pekskärm
 • Hörslinga
 • VHS
 • DVD
 • OH

M402


M404 (120 platser) 

Lokal M404, även kallad Hitech-salen är en gradängsal med mikrofoner även vid platserna i lokalen. Belägen i byggnad Sandgärdet, Järnvägsgatan 5.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektor
 • Ljudanläggning med två myggmikrofoner, två handmikrofoner och en fast bordsmikrofon
 • Mikrofoner vid platserna i lokalen
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • VHS
 • DVD
 • OH

M404


D207 (130 platser)

Lokal D207 är en gradängsal belägen i byggnad Balder, Allégatan 1.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektor
 • Ljudanläggning med två myggmikrofoner och två handmikrofoner
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • VHS
 • DVD
 • OH

D207


M506 (130 platser)

Lokal M506 är en handikappanpassad hörsal med gradäng belägen i byggnad Sandgärdet, Järnvägsgatan 5.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektorer
 • Ljudanläggning med två myggmikrofoner, två handmikrofoner och en fast bordsmikrofon
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • VHS
 • DVD
 • OH
 • Hörslinga

M506


C203 (136 platser)

Lokal C203, även kallad Stora hörsalen, är en gradängsal belägen i byggnad Balder, Allégatan 1.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektor
 • Ljudanläggning med två handmikrofoner och två myggmikrofoner
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • OH
 • Diaprojektor

C203


Sparbankssalen (200 platser)

Sparbankssalen är en ljus och modern gradängsal belägen på entréplan i hus M i byggnad Sandgärdet, Järnvägsgatan 5.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektorer
 • Ljudanläggning med två handmikrofoner, två myggmikrofoner samt en mikrofon vid talarstol
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • VHS
 • DVD
 • OH

Sparbankssalen


M204 (250 platser)

Lokal M204 är högskolans största gradängsal, belägen i byggnad Sandgärdet, Järnvägsgatan 5.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektorer
 • Ljudanläggning med två handmikrofoner, två myggmikrofoner samt en mikrofon vid talarstol
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • VHS
 • DVD
 • OH

M204