Incidenthantering

Den som upptäcker en IT-, personuppgifts- och/eller IT-säkerhetsincident vid Högskolan i Borås, ska omgående rapportera detta till:

E-post: it@hb.se
Telefon: 033-435 46 90

Vid kritiska incidenter kontaktas IT-avdelningen alltid via ovanstående telefonnummer. Utanför kontorstid rapporteras kritiska incidenter till IT-chef.

Exempel på incidenter kan vara kapad inloggning, dataintrång, angrepp med skadlig kod (virus), obehörigt röjande eller obehörig åtkomst till personuppgifter och oavsiktlig eller olaglig förstöring av personuppgifter.

För mer information om incidenthanteringsprocessen och definition av incidenttyper se nedan dokument:

Riktlinjer för hantering av IT- och informationssäkerhetsincidenter
Incidenthanteringsprocessen