Kontakt för samverkan

Här finner du kontaktuppgifter till de personer som arbetar med samverkansfrågor på högskolan. Välkommen att kontakta oss! 

Samverkansstrateg

Anna Bergstrand

Ansvarar för strategisk samverkan och leder det övergripande arbetet med att vidareutveckla och följa upp högskolans samverkan med externa aktörer i samhället som näringsliv, myndigheter och offentliga aktörer. Representerar högskolan och leder rektors råd för samverkan, innovation och nyttiggörande.

Projektledare samverkan

Anita Brnić Krišto

Samverkanskoordinator

Peter Serrander

Koordinerar arbetet med högskolans externa samverkan med näringsliv och offentliga aktörer och uppföljning av samverkan, innovation och nyttiggörande.

Samverkanssamordnare

Akademisamordnarna för samverkan, innovation och nyttiggörande samordnar samverkansområdet inom akademin och samarbetar med övriga samordnarfunktioner på Högskolan i Borås. I uppdraget ingår även att representera akademin i Innovationsrådet.

Övriga funktioner för samverkan, innovation och nyttiggörande