Tips till forskare som vill samverka med företag

Som medarbetare på Högskolan i Borås är din samverkan med det omgivande samhället en viktig del av ditt arbete och något vi vill uppmuntra. En del av vårt uppdrag är att vara nyttiggörande för samhället och med vår kunskap vill vi bidra till samhällets utveckling. De aktörer vi samverkar med är många och formerna likaså, som forskare kan du bli involverad i utvecklings-/forskningsprojekt av olika slag, som lärare i uppdragsutbildningar.

Nedan har vi samlat några tips för dig som forskare när du samverkar med företag:

  • Ha en konkret idé med dig.
  • Tänk på att inte vara för akademisk i ditt språk.
  • Börja med de företag som kan vara attraktiva för andra företag att samarbeta med.
  • Arbeta långsiktigt med att bygga upp tillitsfulla relationer.
  • Bygg upp ett brett nätverk i den organisation du samarbetar med.
  • Se inte företagen som passiva informationslämnare. Arbeta tillsammans med företagen, involvera dem i arbetet och skriv gärna artiklar ihop

Tipstack till: Stefan Cronholm, professor i informatik vid sektionen för informationsteknologi