Canvas

Canvas ersätter successivt den tidigare lärplattformen PING PONG och ska vara helt implementerad från och med höstterminen 2022. PING PONG avvecklas som lärplattform under vårterminen 2022.

Alla medarbetare kan logga in i Canvas med hjälp av sina vanliga inloggningsuppgifter. Om du som lärare (eller du som tillhör annan personalkategori) önskar en så kallad testkurs att laborera med, kontakta Canvas-supporten.

Tips och inspiration för hur du kan bygga upp en kursyta i Canvas hittar du exempelvis i den lärargemensamma kursytan "Tillsammans i Canvas för lärare”. 

Inloggning

Till inloggningssidan för Canvas.

Support

Vid frågor är du välkommen att kontakta supporten för Canvas.
E-post: canvas@hb.se

Läs mer

Läs mer om införandet av Canvas

Läs mer om den tidigare lärplattformen PING PONG.