Införande av Canvas

1 oktober 2020 startade projektet som ska leda högskolans väg över till det nya systemet. Från och med vårterminen 2021 så är lärplattformen Canvas under införande och kommer att från och med höstterminen 2022 vara helt implementerad. PING PONG kommer att avvecklas som lärplattform under vårterminen 2022.

Vill du hålla dig uppdaterad med information kring införandet av Canvas?
Ta då del av projektledningens information som regelbundet kommer direkt i Canvas. Alla medarbetare vid högskolan har tillgång till kursytan där informationen publiceras. Läs projektledningens information i Canvas