Status v. 44

Testpiloterna som ska ingå i projektet fick i förra veckan information om:

  • Utbildning (startar under vecka 45 och leds av leverantören av Canvas)
  • Rollen som testpilot
  • Testmiljön

Testpiloterna består av representanter från i stort sett alla högskolans sektioner samt från Verksamhetsstöd (Utbildningsstöd, Akademistöd och Bibliotek). Deras huvuduppgift är att tidigt lära sig systemet och omsätta detta i egen, planerad undervisning. De ska också fungera som ambassadörer för systemet och berätta om sina erfarenheter (både positiva och negativa) i lämpliga sammanhang.

Aktuella punkter i övrigt:

  • Projektplan – några frågetecken återstår fortfarande och förhoppningen är att den ska presenteras för projektorganisationen under vecka 45.
  • Kommunikationsplan (med tillhörande aktivitetsplan) – har tagits fram, och uppdateras löpande vid behov.
  • Integrationen av systemet går enligt plan.
  • Designen av högskolans Canvas har påbörjats och den följer HB:s grafiska profil när det gäller färger etc.