Status v. 46

Hela projektorganisationen har fått ta del av projektplanen och har en sista chans att inkomma med kommentarer innan beslut om planen fattas under nästa vecka.

Alla testpiloter har nu fått en testkurs i den skarpa Canvas-miljön som de kan laborera med. Utbildning pågår parallellt.

Det arbetas med den grafiska profilen i testmiljön för Canvas, till exempel testas olika färger för menyer och länkar.