Status v. 48

När vissa studenter som får tillgång till lärplattformen, genom de kurser som inom kort startar skarpt, kan de komma att önska/kräva detta även i övriga delar av utbildningen. Sektionschefer har därför fått information om att de måste ta ställning till hur utrullningen av Canvas ska ske för resterande program och lärarlag inför läsperiod 4 vårterminen 2021, i sommarkurser och inför större deltagande under höstterminen 2021. Enligt projektplanen ska ett brett införande av lärplattformen ske under vårterminen 2022. Informationen till sektionschefer kommer också att diskuteras på kommande rektors lednings- och kvalitetsråd.

Testpiloterna har genomfört utbildningspass tillsammans med leverantören, och har nu möjlighet att skicka in synpunkter på passen.

Projektplanen är beslutad och finns att läsa i diariet (dnr 882-19).