Status v. 49

I nuläget är det elva testpiloter som börjar använda Canvas skarpt vid vårterminens start. De har fått information om att förbereda sina befintliga studenter på vad som väntar. Nya studenter får också information.

Testpiloter kommer framöver att bjudas in till gemensamma möten för att utbyta erfarenheter och återkoppla till projektledningen. Ett första möte är planerat den 11 december.

Projektorganisationen har fått ett utkast till risk- och konsekvensanalys för fas 3, utbildning för lärare, att läsa igenom och ge respons på.